สารและวีดิทัศน์ปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

0

    สวัสดีปีใหม่ 2565 จาก❤ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง   

                      เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565   นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง                            ทำสารและวีดิทัศน์ปีใหม่ เพื่ออำนวยพร ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่