สทนช.เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุติ

0

สทนช.เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุติ

 

 

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม นี้

      นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ จัดส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ที่อยู่ 200/2 หมู่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 หรือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำปิง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565

     โดยเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา คุณวุฒิอื่น ๆ ความสามารถพิเศษ และข้อมูลเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ผลงาน หรือผลการปฏิบัติงาน และเอกสารสำเนาทุกแผ่นต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

      สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2565  ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิได้ทาง https://me-qr.com/6753181

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1  กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำปิง โทร.053-240998

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่