เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

0

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตามโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี พ.ศ.2565

 

                                    ด้วย เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ดำเนินการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่าและหมอกควันตามโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 มกราคม 2565                                     โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี  นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน นางอำไพ อวนศีร นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ชุมชน และหน่วยพิทักษ์อุทยาน ที่ ขต.3

                                   กิจกรรมการทำแนวเขตกันไฟนับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชน ในการใช้ทรัพยากรแบบพึ่งพาอาศัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แบบยั่งยืน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามทำให้เกิดไฟป่าเข้าพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าของบ้านปางม่วง หมู่ที่ 9  ตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่