กิจกรรมตามโครงการ “แต่งบ้านแต่งเมืองให้สะอาด” (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

0

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “แต่งบ้านแต่งเมืองให้สะอาด” (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

โดยมี นางอำไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ข้าราชการพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว มีกิจกรรม เก็บกวาดเศบใบไม้แห้ง ทำความสะอาดบริเวณวัด ทำความสะอาดวิหาร  วัดต้นซอ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่