โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

0

นางอำไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดบรรพตสถิต ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับการบรรยายธรรมในเรื่อง ความจำเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต 5 ด้าน, หลักธรรมสำหรับการทำงานให้มีความสุข, คุณธรม จริยธรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการบริการ, ธรรมะกับการทำงานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐาน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่