โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สรงน้ำพระธาตุวัดปางม่วง)

0

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุปางม่วง จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงประวัติอันยาวนานของพระธาตุปางม่วง ประมาณ ๑,๔๐๐ ปี และแสดงถึงความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชน ด้วยการแสดงคารวะต่อพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัวและชุมชนมาร่วมสักการะ บูชาองค์พระธาตุร่วมกัน

โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

เชิญชวน ร่วมงานประเพณี(สรงน้ำพระธาตุวัดปางม่วง) วันจันทร์ ที่ ๒๓  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

 

ณ วัดพระธาตุปางม่วง บ้านปางม่วง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่