ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

0

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่