หัวหน้าส่วนราชการ

75010615_559884388082663_3535593717740077056_n จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว
ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  054-338297  ต่อ 214, 094-6344098
นายจิรัฏฐ์   ยารังษี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
054-338297 ต่อ 218, 0863123121
1-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a8

นางเพลินพิศ  สองแคว
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
054-338297 ต่อ 226
098-1326693

20632405_10209722056157326_1139392973_n นายทวิช  จำปาวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
054-338297 ต่อ 221,
081-3873128

ความเห็นถูกปิด