สภาพทั่วไป

0

ตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตรประมาณ  4  กิโลเมตร  มีอาณาเขตที่ดินติดต่อพื้นที่ข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่ อบต. เวียงตาล และ อบต. วอแก้ว  อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่ เทศบาลตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่ อบต.หนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่ อบต. เวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เนื้อที่ มีพื้นที่ประมาณ  65.770  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  41,106.25  ไร่  พื้นที่การเกษตรประมาณ  5,363  ไร่  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและมีแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล บ้านปางม่วง  หมู่  9 เป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้

ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่ค่อนข้างราบ  บางส่วนเป็นเนินเขาและภูเขา  สูงชัน  มีแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล  บ้านปางม่วง  หมู่  9  ตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง เป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้  ซึ่งชนิดป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ  และมีบางส่วนเป็นป่าดงดิบแห้ง  ป่าดงดิบเขาและป่าสนเขา  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย  บางส่วนเป็นดินลูกรัง  หินส่วนใหญ่เป็นหินปูน

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู คือ
–  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  39 องศาเซลเซียส
–  ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนตุลาคม ฝนตกชุกพอสมควร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปานกลา
–  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม อากาศค่อนข้างหนาวจัด

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่