กองช่าง

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนหลายด้าน เช่น อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้า แสงสว่างและด้านสาธารณูปการอื่น ๆ

20632405_10209722056157326_1139392973_nนายทวิช จำปาวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

34688253_10211040840969262_1797497500467200000_n

 นายอนุชา  อักษรเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

นายสรันต์  อุตราช
ผช. นายช่างโยธา

แบ่งปัน