คณะผู้บริหาร

14618661_10207386726575546_1272908132_o

นายไพโรจน์  สุขคำเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

14697033_10207393948876099_1866409508_n      นายวสันติ์  ปราบพุทจา             รองนายกเทศมนตรี

14686420_10207401602987447_981312317_n

นายดนัย  เมืองฝั้น
รองนายกเทศมนตรี

img177 นางสาวจุรีนุช  สุขคำเมือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
14627986_10207387425113009_660104277_n

นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

แบ่งปัน