คณะผู้บริหาร

14618661_10207386726575546_1272908132_o

นายไพโรจน์  สุขคำเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

14697033_10207393948876099_1866409508_n      นายวสันติ์  ปราบพุทจา             รองนายกเทศมนตรี

14686420_10207401602987447_981312317_n

นายดนัย  เมืองฝั้น
รองนายกเทศมนตรี

29939917_10210685564447571_17573889_n นายวสันต์  หนองปิงคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
30729624_10210766198503372_648718332903555072_n

นายศักดิ์  สอนปิงคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี