เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย

10917429_364584143703413_7318361753108817017_n10926210_364584217036739_7033525731488615920_n10930152_364584317036729_7651305478904106010_n10931249_364584110370083_4599672498808363977_n10933977_364584077036753_593282718543784415_n8991_364584780370016_9215399084613234770_n1504995_364584180370076_1308916546725989043_n1510700_364584167036744_4934606992067052468_n

1544494_364584373703390_8560652398968612210_n  10922513_364584330370061_2366957516338632745_n10898114_364584010370093_4582386028788612637_n 10923244_364584527036708_3032656153029120895_n  10930099_364584623703365_208976622481599735_n10906499_364584437036717_7250571938077378085_n  10930152_364584543703373_9138613109425011039_n      10917462_364584503703377_7038523924170766529_n1509027_364584753703352_5467277481039149370_n      10906098_364584643703363_4695110808073021877_n 10896882_364584417036719_7392534424418567906_n

แบ่งปัน