ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 256025551366_1356043431192126_124383054_o

แบ่งปัน