ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 256025511137_1356043427858793_1239179377_o (1) 25530798_1356043414525461_1630503529_o

แบ่งปัน