ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่าง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 27017904_10210146783698389_971023841_o ดังนี้  นัักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

แบ่งปัน