ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)35988188_10211164006928334_2024433822812078080_n