วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลลงพื้นที่ตามจุดของแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561) 45498102_1064065600421927_7769740870919651328_n 45541577_1064065570421930_2210144695407869952_n 45561985_1064065577088596_3590962619348942848_n 45565099_1064065703755250_2704660095928631296_n 45586126_1064065723755248_1184775340011028480_n 45696685_1064065710421916_6687213558171697152_nพฤศจิกายน 2561)

แบ่งปัน