เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสา ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยร่วมกันทำความสะอาด สวนสาธารณะอนันตยศ11261_๑๘๑๒๐๓_0028 11261_๑๘๑๒๐๓_0030 11261_๑๘๑๒๐๓_0033 11261_๑๘๑๒๐๓_0048 11261_๑๘๑๒๐๓_0054 11261_๑๘๑๒๐๓_0055 11261_๑๘๑๒๐๓_0056 11261_๑๘๑๒๐๓_0059 11261_๑๘๑๒๐๓_0063 11261_๑๘๑๒๐๓_0065

แบ่งปัน