เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล22052562