ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล49619828_1502797703186872_5006250069612036096_n