ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล49204657_234964177422060_98392576855375872_n