เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสา ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมโครงการ “จังหวัดลำปางสะอาด kick off” ครั้งที่ 4 และเชิญชวนชาวบ้านทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมปฏิบัติภารกิจ ลำปางสะอาkick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0002 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0005 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0009 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0015 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0017 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0018 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0021 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0022 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0026 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0027 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0028 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0034 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0036 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0038 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0041 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0043 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0046 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0047 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0056 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0058 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0060 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0064 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0070 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0073 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0074 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0079 kick off ครั้งที่ 4_๑๙๐๑๑๐_0080ดในแผนปฏิบัติการ Lampang clean city แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ในวันที่ 9 มกราคม 2562