เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสา ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0006 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0025 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0031 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0032 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0033 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0038 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0041 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0042 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0043 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0045 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0047 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0050 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0060 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0062 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0063 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0065 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0066 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0067 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0069 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0076 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0083 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0085 วันท้องถิ่นไทย 2562_๑๙๐๓๑๘_0088โดยมี “โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” “โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล , ห้องน้ำหอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และวัดบ้านปันง้าว

แบ่งปัน