เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 โดยการเดินรณรงค์ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร53333212_1161928797302273_5845014168423366656_n 53788946_1161928433968976_7396602337105543168_n 54416627_1161928643968955_1718866029486014464_n 54516595_1161928690635617_3800414078292197376_n 54517971_1161928193969000_3297354025019637760_n 54518737_1161928743968945_2690925125523472384_n 54525243_1161928960635590_195492377144590336_n 54798501_1161928497302303_8800658705587634176_n 55590279_1161928327302320_2638256336709615616_n 55591742_1161928847302268_1350947246736146432_n 55597531_1161928900635596_7799486156554371072_n 55719416_1161928577302295_126116904283668480_n

แบ่งปัน