เทศบาลตำบลห้างฉ้ตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ สวนอนันตยศ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางIMG_25620603_090222_1

IMG_25620603_095724

IMG_25620603_095848

IMG_25620603_095925

IMG_25620603_100216

IMG_25620603_100305

แบ่งปัน