เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ร่วมกับอำเภอห้างฉัตร ในวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ สวนอนันตยศ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 S__1187863
S__1187870
S__7512223
S__7512226
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ_
แบ่งปัน