เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมโครงการ “จังหวัดลำปางสะอาด kick off” ครั้งที่ 7 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณเ57978 57979 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0004 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0005 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0006 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0007 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0010 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0011 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0012 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0015 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0016 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0017 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0019 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0020 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0021 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0023 kick off 110462_๑๙๐๔๑๘_0029นทางโรงฆ่าสัตว์ บ้านปันง้าว

แบ่งปัน