เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 เนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และได้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดกันทุกคน (ทุกคนไม่มีสารเสพติด)อบรมยาเสพติด 26662_๑๙๐๖๒๖_0005

อบรมยาเสพติด 26662_๑๙๐๖๒๗_0015

อบรมยาเสพติด 26662_๑๙๐๖๒๗_0017

อบรมยาเสพติด 26662_๑๙๐๖๒๗_0020

อบรมยาเสพติด 26662_๑๙๐๖๒๖_0012