เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมตามโครงการ “จังหวัดลำปางสะอาด” kick off ครั้งที่ 10 เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดปันง้าว หมู่ 7 ตำบลห้างฉัตร361097 S__2572292

361097

361090

361088

361085

361081

361074

แบ่งปัน