เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับวัดปันง้าว หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้มีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บกวาด และพัฒนาวัด ตามกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น โดยมี พระสงฆ์ เณร คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 70 คนS__2572291

S__2572294

3904

3900

3899

แบ่งปัน