เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับอำเภอห้างฉัตรจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และพิธีเปิดการดำเนินโครงการเพิ่มสวนหย่อม/ สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ระดับอำเภอ (Kick Off) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สวนอนันตยศ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง28762_๑๙๐๘๐๒_0098 28762_๑๙๐๘๐๒_0096

28762_๑๙๐๘๐๒_0116

28762_๑๙๐๘๐๒_0101

28762_๑๙๐๘๐๒_0128

28762_๑๙๐๘๐๒_0150

28762_๑๙๐๘๐๒_0135

28762_๑๙๐๘๐๒_0141

28762_๑๙๐๘๐๒_0140