เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สวนอนันตยศ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง28762_๑๙๐๘๐๒_0150

28762_๑๙๐๘๐๒_0136

28762_๑๙๐๘๐๒_0135

28762_๑๙๐๘๐๒_0141

28762_๑๙๐๘๐๒_0140

 

แบ่งปัน