เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นเหลืองปรีดียาธร) จำนวน 78 ต้น ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2562” พร้อมด้วยจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยการจัดเก็บขยะ ณ สวนอนันตยศ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางIMG_25620814_091830

IMG_25620814_091312

ปลูกต้นไม้วันเเม่2562_๑๙๐๘๑๕_0020 ปลูกต้นไม้วันเเม่2562_๑๙๐๘๑๕_0017 194019 ปลูกต้นไม้วันเเม่2562_๑๙๐๘๑๔_0003 ปลูกต้นไม้วันเเม่2562_๑๙๐๘๑๕_0012 ปลูกต้นไม้วันเเม่2562_๑๙๐๘๑๔_0007