เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลนำโดย ท่านนายกไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ได้ร่วมกิจกรรม เก็บขยะ และตัดหญ้า ทำความสะอาดและเก็บเศษใบไม้ บริเวณทางเดินหินคลุกภายในสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ( ณ. จุดวงเวียนภายในสวนสาธารณะอนันตยศ) และเก็บขยะโดยรอบ ภายในสวนสาธารณะ ตามโครงการลำปางสะอาด Kick Off และโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจจิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0004 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0005 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0008 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0009 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0016 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0017 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0022 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0027 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0029 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0030 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0032 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0036 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0037 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0044 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0062 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0072 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0076 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0077 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ 1392562_๑๙๐๙๑๓_0078

แบ่งปัน