เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง  ได้ช่วยเหลือปรับปรุงบ้าน ของ นายน้อย  ลาอุละ  เลขที่ 109/1  หมู่ 5 ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ  2562

71214437_2543207855906947_7797687428545773568_n S__65110029
72366223_2411574892432247_6697498570326540288_nS__65110037 S__65110036S__65110031

แบ่งปัน