วัดพระธาตุปางม่วง

บ.ปางม่วง  ม.๙  ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง

[พระเกศาธาตุ ๒ เส้น , รอยพระพุทธบาทวังมะนาว]

 

14

              วัดพระธาตุปางม่วง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2420 ตั้งอยู่บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ชาวบ้านเรียก ว่า วัดพระธาตุปางม่วง ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เนื่องจากมี โบราณสถาน คือ พระธาตุปางม่วง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบ อินเดีย เพราะผู้สร้าง พระธาตุนั้นเป็นคนอินเดีย คือ นายคาบินเยน โภราด่า ซึ่งเป็นนายช่างคุมคนงานในสมัยนั้น ลักษณะเด่นของพระธาตุก็ คือ จะมีสัญลักษณ์รูปดาบไขว้กันปรากฏอยู่ด้านข้าง 4 ด้านของ พระธาตุ และมีกระโจมรูป 3 เหลี่ยม ตรงปลายของกระโจมจะมีสัญลักษณ์คล้ายหอก 3 ง่าม อยู่ตรงส่วนนอก ภายในกระโจมมีพระพุทธรูปองค์เล็กวางไว้ตามชั้นประมาณ ข้างละ 2-3 องค์ ซึ่งพระธาตุปางม่วงเป็นพระธาตุที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จังหวัดลำปาง ทาง กรมศิลปากร ได้ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ทางศาสนาอันดับที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 67 ตอนที่ 15 วันที่ 14 มีนาคม 2543 ในชื่อ วัดป่าม่วง สิ่งสำคัญ คือ เจดีย์ เป็นที่บรรจุพระเกศาของ พระพุทธเจ้า

092529uttx5g54guaxhguu copy

 

                มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระธาตุปางม่วง  เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ งบประมาณการก่อสร้าง ๑,๔๕๙,๒๕๑ บาท

 

images (6)

รอยพระพุทธบาทวังมะนาว ประดิษฐานภายใน มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระธาตุปางม่วง

15

                รอยพระพุทธบาทวังมะนาว วัดพระธาตุปางม่วง ถูกครอบแล้ว เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านตุ๊แก้ว เจ้าอาวาส วัดม่วงคำ จังหวัดลำปาง ได้ย้ายสำนักมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี้ และมาเป็นผู้อำนวยการสร้างสิ่งถาวรวัตถุต่างๆ และได้สร้างพระบาทจำลองขึ้นอีกหนึ่งรอยครอบรอยพระพุทธบาทจริงไว้
               เนื่องจากสมัยก่อนมีคนขึ้นมาบนดอยเพื่อจะลักลอบขุดของมีค่าหรือหาเหล็กไหลใต้รอยพระพุทธบาท เพราะคนสมัยก่อนนิยมนำของมีค่ามาถวายเป็นพุทธบูชาแก่รอยพระพุทธบาท ทำให้รอยพระพุทธบาทเดิมเสียหายเป็นอย่างมาก ท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนจึงสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองครอบรอยพระพุทธบาทจริงไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย

 

16

 

รูปปั้นพญานาคราช ๕ เศียร อยู่ใกล้ รอยพระพุทธบาทวังมะนาว วัดพระธาตุปางม่วง ค่ะ

ประวัติความเป็นมาการสร้างรูปปั้นพญานาคราช ๕ เศียร

             ในสมัยก่อนหลวงพ่อทองอยู่ สนฺตจิตโต ท่านได้มาจำพรรษาบนดอยนาย วัดพระธาตุปางม่วง แห่งนี้ แล้วท่านได้ยินเสียงดังบริเวณทางไปรอยพระพุทธบาท ท่านจึงได้นำเอากล้องถ่ายรูปไปด้วยนึกว่ามีขโมยมาวัด แล้วท่านก็ได้ถ่ายรูปไว้ แต่ตอนนั้นมันมืดมาก ท่านมองไม่เห็นอะไร แต่ภายหลังท่านมาดูรูป เห็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ติดรูปลักษณะคล้ายพญานาค ท่านจึงคิดว่าเป็นพญานาคที่คอยปกปักรักษาดูแลรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ท่านจึงได้สร้างรูปปั้นพญานาคราช ๕ เศียรไว้ใกล้กับรอยพระพุทธบาทวังมะนาวให้เป็นสัญลักษณ์ว่ารอยพระพุทธบาทแห่งนี้มีพญานาคเป็นผู้ดูแลรักษา

 

455

รูปภาพลักษณะคล้ายพญานาค ที่หลวงพ่อทองอยู่ สนฺตจิตโต ท่านถ่ายรูปติดได้

ร่วมกันอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความเป็นมายาวนานด้วยกันดาวน์โหลด (5)

แบ่งปัน