เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย จ่าสิบเอกแดนชัย สันยาว ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.      ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณโดยรอบอาคารสถานีรถไฟ บ้านสถานี หมู่ 4 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0038

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0043

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0046

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0048

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0071

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0078

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0093จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0099

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0091

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0092

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0090

จิตอาสาพัฒนา 23 ต.ค.62_๑๙๑๐๒๔_0091

แบ่งปัน