เทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ณ. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนอนันตยศ  ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง   ในวันที่  18 ธันวาคม 2562

58140 58139

S__4628486 149768 149767 58119 58124 58125 58129 149754 149762 58118 58109 58105 58091 58102 58103 58082 58104 58116 58108 58093 58090