พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ๊บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2562

 

พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0299พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0306 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0307 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0309 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0316 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0319 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0329 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0331 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0335 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0350 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0353 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0354 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0356 พิธีรับรูป201262_๑๙๑๒๒๐_0357

แบ่งปัน