กิจกรรมตามโครงการลำปางสะอาดกิจกรรมหลักจะเป็นการ เก็บกวาดใบไม้ และเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนหนทางภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

S__10657880S__71499821 S__71499823 S__71499824 S__71499825 S__71499826 S__71499830 S__71499832 S__71499834 S__71499835 S__71499836 S__71499837 S__71499838 S__71499839 S__71499842 S__71499844 timeline_25630110_101055 timeline_25630110_101100 timeline_25630110_101112 timeline_25630110_101120 timeline_25630110_101123 timeline_25630110_101134

แบ่งปัน