เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเวปไซต์เทศบาล, เฟสบุ๊คเทศบาล,  หมู่บ้าน,  หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่,  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-0 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-1 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-2 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-3 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-4 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-5 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-6 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-7 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-8 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-9 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-10 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-11 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-12 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-13 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-14 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-15 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-16 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-17 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-18 c1bc0ef122b140dddc7c43c2529d72c6DWx4Fl5BEcRBVdm5-19