เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย และได้จัดทำโครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของเทศบาล ร่วมกันทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในเทศบาล กวาดเศษใบไม้ภายในสำนักงานเทศบาล พร้อมสร้างเสวียน จำนวน 3 จุด เพื่อไว้ใส่ใบไม้แห้ง ลดการเผาตามมาตรการห้ามเผาของภาครัฐ และไว้ทำปุ๋ยหมัก s timeline_20200318_095951 timeline_20200318_095956 timeline_20200318_095958 timeline_20200318_100000 timeline_20200318_100005 timeline_20200318_100011 timeline_20200318_100019 timeline_20200318_100108 timeline_20200318_100113 timeline_20200318_100113_0 timeline_20200318_100121 timeline_20200318_100123 timeline_25630318_100818 timeline_25630318_100823 timeline_25630318_100829 timeline_25630318_100832 timeline_25630318_100841 timeline_25630318_104040 timeline_25630318_104100

แบ่งปัน