วันที่ 31 ่มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เบื้องต้น ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งอยู่ ณ บ้านปันง้าว หมู่ 7S__9175060 S__9175064 S__9175066 S__9175067 S__9175069 S__9175070 S__9175075 S__9175078 S__9175081 S__9175082 S__9175084

แบ่งปัน