เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับอำเถอห้างฉัตร นำโดย นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร และนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้จัดโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อจัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับหมู่บ้านต่างๆในตำบลห้างฉัตร