ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ   (ข้างอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล)  ตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)