วันนี้ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย จ่าสิบเอกแดนชัย สันยาว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรมการประจำหน่วยเลือกตั้งภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 13 หน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายณัฐวัฒน์ ชูสินธนะศักดิ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ให้เกียรติร่วมสังเกตุการณ์และให้ความรู้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 13 หน่วย ของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล