วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดสดบ้านปันง้าว หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้าง ฉัตร จังหวัดลำปาง