สำนักปลัดเทศบาล

0

ภารกิจ เป็นหน่วยงานกลางของเทศบาล ที่รับผิดชอบการดูแลอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคลและบริการประชาชนทั้งทางด้วนทะเบียนราษฎร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในท้องถิ่น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่