กิจกรรมเปิ้งปี้ เปิ้งน้อง ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

0

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมงานปรองดองสมานฉันท์ ในชื่อกิจกรรม “เปิ้งปี้ เปิ้งน้อง ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล” วันศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความสุขให้กับคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เช่น ธกส. สาขาห้างฉัตร, ออมสินสาขาห้างฉัตร, เบทาโกร, ห้างเสรีสรรพสินค้า, กศน.อำเภอห้างฉัตร, หน่วยงานในสังกัดพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพตรีภาคเหนือ, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผุู้สูงอายุจังหวัดลำปาง, ศูนย์พัฒนาสัมคมหน่วยที่ 51 จังหวัดลำปาง, โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว, โรงเรียนบ้านปันง้าว, กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านขามแดง, กลุ่มโอท็อปตำบลห้างฉัตร (กลุ่มกะลาดีไซต์, กลุ่มข้าวแต๋น, กลุ่มเกมส์ไม้, กลุ่มตัดชุดนอน) ชมการแสดงบนเวที ทั้งมายากล และวงดนตรี และในหอประชุมเทศบาลได้จัดฉายภาพยนต์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ได้ชม

14044653031404465397140446538914044654201404465381 1404465407

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่