ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่

0

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งอยู่เลขที่ 440 ม.3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

โทรศัพท์ 0-5433-8297  โทรสาร 0-5426-9401 /
E-mail : saraban@maetan.go.th
เวปไซต์หน่วยงาน www.maetan.go.th /

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
ส่วนกลาง          ต่อ   101

ห้องนายกฯ        ต่อ   216

ห้องรองนายกฯ   ต่อ   220

ห้องปลัดฯ           ต่อ   214

ห้องหัวหน้าสำนักปลัด  ต่อ   218

กองช่าง           ต่อ    221

กองคลัง           ต่อ   224

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/งานบริหารทั่วไป  ต่อ 219

งานธุรการ, งานการเจ้าหน้าที่, งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ต่อ 101,  212

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน     ต่อ   223

งานนิติการ   ต่อ   213

งานพัฒนาชุมชน   ต่อ   222

งานการศึกษา    ต่อ   213

กู้ภัยห้างฉัตรแม่ตาล    ต่อ   225

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่